PŘÍBĚH O TOM, KDE JE PESTRÁ
ČESKÁ PŘÍRODA

LISTONOH: SOUSED, KTERÝ HODNĚ PAMATUJE

Hodnotná příroda není jen na území národních parků. Někoho může překvapit, že mezi nejhodnotnější části české přírody patří i místa významně ovlivněná lidskou činností. Dosvědčit by to mohl třeba listonoh – drobný korýš, který toho hodně pamatuje, protože na naší planetě existuje již 200 miliónů let! Dnes obývá, společně s dalšími chráněnými druhy rostlin a živočichů, kupříkladu bývalé vojenské újezdy. K životu potřebuje nezarostlé kaluže, které mu vytvářejí např. tanky či off-roady.

BOHATÁ PŘÍRODA JE VŠUDE KOLEM NÁS

Pestrou přírodu najdete na místech, kde byste ji nečekali, a v prostředí, které vás možná překvapí. Ať už je to pražský Petřín se vzácnými druhy, hnědouhelné

výsypky, pískovny nebo zmiňované vojenské prostory. Tato místa, která se často nacházejí hned za vašimi dveřmi, poskytují vhodný životní prostor pro mnohé přírodní druhy a často patří mezi evropsky významné lokality. Ropuše zelené stačí například k životu větší louže nebo tůně vyskytující se poblíž stavenišť či odkališť. Zde se můžete setkat i se sousedem čolkem obecným nebo ještěrkou obecnou. Pro českou přírodu totiž platí, že i když naše lesy tvoří třetinu ekosystémů naší země, většina našich ohrožených druhů není lesních! Pokud bychom se tedy snažili co největší část naší krajiny zalesnit, druhové rozmanitosti by to nepomohlo. Důležitá je pestrost. Pestrost krajiny zkrátka rodí pestrost druhů.

VĚDĚLI JSTE, ŽE… VAJÍČKA LISTONOHŮ SE SPOLU S BAHNEM ZACHYTÁVAJÍ NA PÁSY VOJENSKÝCH TANKŮ, NA KTERÝCH SE PAK MOHOU DOSTÁVAT Z MÍSTA NA MÍSTO?

Domů