PŘÍBĚH O PŘIROZENÝCH PROCESECH V KRAJINĚ

ROPUCHA: SOUSEDKA, KTERÁ SE UMÍ PROMĚNIT

Krajinu a přírodu neutváří jen dlouhodobé vlivy typu dob ledových, ale i ty rychlé, jako třeba povodně, vichr, oheň, laviny nebo pastva velkých savců. To vše přispívá k pestré škále podmínek, kde může příroda prosperovat. Lidé se ale často snaží tyto procesy potlačit nebo usměrnit. Tím však narušují základní principy fungování přírody a dochází k ohrožení mnoha druhů. To pociťuje například i naše sousedka ropucha zelená, která patří mezi druhy, které osidlují místa bezprostředně po nějaké „katastrofě“. Přestože člověk většinu přirozených procesů omezuje, ropucha zelená si svá útočiště najde, a to často na místech silně ovlivněných právě člověkem – na staveništích, v bývalých vojenských prostorech, apod.

RESPEKTOVÁNÍ PROCESŮ V PŘÍRODĚ MÁ SVŮJ VÝZNAM

Stačí si uvědomit, že pro pestřejší přírodu i krajinu toho stačí udělat relativně málo. Třeba nechat oheň pod dohledem hořet nebo řeku se vylít. Bude-li člověk přirozené dynamické procesy více respektovat, vrátí se mu to třeba i v tom, že investice do „údržby“ přírody a krajiny budou menší. Například vypálení zarostlého vřesoviště následované pravidelnou pastvou je pravděpodobně nejlevnější způsob, jak vřesoviště zachovat.

VĚDĚLI JSTE, ŽE… V ČESKU EXISTUJÍ DOKONCE TŘI DRUHY ROPUCH? ROPUCHA ZELENÁ, ROPUCHA OBECNÁ A ROPUCHA KRÁTKONOHÁ

Domů