PŘÍBĚH O TOM, CO MŮŽEME Z KRAJINY A PŘÍRODY MÍT

BOBR:SOUSED, KTERÝ SE DO TOHO UMÍ ZAKOUSNOUT

Znáte to sami ze soužití s lidmi: jsou sousedé, kteří se při společném zvelebování okolí nepřetrhnou. A pak ti, kteří se umí do společné práce zakousnout. A právě takovým sousedem je bobr. Rozhodně ho nechceme představovat jako zvíře užitečné pro člověka. Jako každý, kdo je do své věci zarputile „zakouslý“, i bobr může často způsobovat problémy. Přesto má v přírodě své opodstatněné místo a je pro nás jedním z dobrých příkladů, na kterém si ukážeme finanční vyčíslitelnost některých přírodních jevů a služeb. Tento příběh je totiž o tzv. ekosystémových službách.

O NĚKTERÝCH HODNOTÁCH PŘÍRODY JE MOŽNÉ PŘEMÝŠLET I V ČÍSLECH

Kvantifikovat jistou část přínosů přírody pro člověka může být občas výhodné. Už jen proto, abychom mohli ukázat její hodnotu těm, kteří jsou zvyklí přemýšlet převážně v číslech – například byznysmenům či politikům. Taková pomyslná účetní analýza přírody ve smyslu „má dáti-dala“ se může hodit třeba při srovnávání různých možností hospodaření na dané lokalitě nebo posuzování protipovodňových opatření.

JAK KONKRÉTNĚ MŮŽE ČLOVĚK HODNOTY PŘÍRODY KVANTIFIKOVAT?

Zvažte třeba fakt, že přírodní niva Horní Lužnice dokáže díky přirozenému rozlivu a absorpční schopnosti poskytnout protipovodňovou ochranu v hodnotě 23 miliónů korun ročně. Ano, tolik by stála technická opatření, která by zadržela stejné množství vody, a jejich údržba. Nebo si vezměte oblíbenou českou kratochvíli: sběr hub či jiných lesních plodů. Jen v roce 2013 posbírali Češi 33 tisíc tun hub – to je pořádná porce smaženic, houbových omáček či omelet. Hodnota těchto hub byla vyčíslena na více než 5 miliard Kč! V témže roce darovala česká příroda lidem více než 13 tisíc tun borůvek, a tak bychom mohli pokračovat. Těžko vyčíslitelná, ovšem velmi cenná je také práce hmyzích opylovačů, na nich je totiž závislá celá třetina naší rostlinné zemědělské produkce.

Jaké další ekosystémové služby nám příroda poskytuje?

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

…MOMENTÁLNĚ U NÁS ŽIJE 4 000 – 5 000 BOBRŮ, PŘIČEMŽ NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ BYLO V CELÉ EVROPĚ MAXIMÁLNĚ 1 200 JEDINCŮ?

Překvapilo by vás, kolik CO2  jsou schopny zachytit různé druhy lesů nebo lučních společenstev. Dejte si to do souvislosti s cenou cca 203 Kč, kterou je nutno platit za povolenky na vypouštění tuny CO2. Nebo s tím, jak nákladné je postavit čističku odpadních vod. Příroda pro nás vodu vyčistí tak říkajíc „gratis“, můžeme jí za tuto ekosystémovou službu jen poděkovat.

A JAKÝ PŘÍNOS ZAJIŠŤUJE INŽENÝR BOBR?

Pojďme zpátky k našemu zubatému sousedovi, co se do toho umí zakousnout. Jaké ekosystémové služby přináší on? Bobr evropský je nazýván ekosystémovým inženýrem, protože dokáže velmi aktivně měnit prostředí, v němž žije. Už jsme zmínili, že z pohledu lidí upravuje své okolí často negativně. Na druhou stranu v krajině ochuzené lidskou činností může být tento efekt leckdy pozitivní. Česká krajina se vysouší díky klimatickým změnám, ale také odvodňováním pomocí meliorací, technickým úpravám toků a jejich okolí a velkému tlaku na využívání vod. Bobří hráze jsou jedním ze způsobů, jak vodu v krajině zadržet. Bobří hráz také může fungovat jako revitalizace toku zadarmo, není potřeba tok upravovat např. bagrem. Bobr je tak jedním z důkazů, že k ekosystémovým službám, které nám příroda poskytuje, nutno přistupovat citlivě – případ od případu a bez stereotypních pohledů.

PŘÍRODU OVŠEM NELZE SPOČÍTAT A OPATŘIT CENOVKOU…

Žijeme v době, ve které máme tendenci neustále sledovat příjmy a výdaje. Všechny služby, které nám příroda poskytuje, však úplně zkalkulovat a vyčíslit nelze, i když by si to třeba mnozí ekonomové přáli. Hodnota přírody je především v ní samé, v její jedinečnosti a komplexnosti. Sami jsme její součástí. Přemýšleli jste, jaké je vaše nejoblíbenější místo v české přírodě? A co pro vás znamená se tam vracet? Tato hodnota má pro vás jistě velkou cenu, a přesto nevyčíslitelnou. Naštěstí.

Domů